Методички

Для вашої уваги нові методичні видання

ТВОЯ ПЕРША ОЛІМПІАДА-Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В. 2018

Методичка акліматизація Ріо – Майданюк О. В.

Методичка акліматизація Пхенчхан -Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В.,Марунчак І. А.,2018
 

Конкурс

Наказом міністра Молоді та спорту України № 4989 від 26 жовтня 2018 року оголошено конкурс на зайняття посади директора Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.

1. Вимоги до претендентів:

– вільне володіння державною мовою;

– наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років;

додаткові вимоги:

– досвід роботи у сфері фізичної культури та спорту;

– наявність наукових статей у фахових наукометричних виданнях;

– досвід управління науковим колективом.

2. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Мінмолодьспорту такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

– автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– довідку про наявність або відсутність судимості;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки;

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Особа, яка перемогла у конкурсі на зайняття посади директора Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, надає Мінмолодьспорту для ознайомлення оригінали зазначених документів.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 613. Телефон для довідок: 289-04-34.

 

Тестування чоловічої олімпійської команди з біатлону

Літо 2018.

 

Тестування жіночої олімпійської команди з біатлону 2018

 

Влітку на відпочинок не має часу. Всі тренуються та тестуються для підтведження покращення своїх результатів.

Науково-теоретичний журнал

Підготовлено новий випуск журналу «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» №39 (1) 2018 р.

Наукові напрями випуску:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ.
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ.
ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ.
Зміст  Статті

Звіт про святкування 25 річчя

 

25 років

1 червня 2018 року виповнюється 25 років з дня створення ДНДІФКС. З нагоди 25 річниці інституту 1 червня 2018 р. на базі ДП «ОНСЦ Конча-Заспа» відбудеться урочисте святкування з 1430 до 1830.
До участі в урочистому заході запрошено керівництво Мінмолодьспорту України, НОК України, представники спортивних федерацій, відомі вчені спортивної науки, ветерани ДНДІФКС, спортсмени, тренери, представники громадськості, інші почесні гості.
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (ДНДІФКС) створено у 1993 р. на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) високих тренувальних навантажень Українського державного університету фізичного виховання і спорту (зараз – Національний університет фізичного виховання і спорту України).
Інститут створено для вирішення науково-методичних та науково-практичних проблем у галузі фізичної культури і спорту в України.
Головними завданнями інститут є:
• аналіз сучасних тенденцій розвитку фізичної культури і спорту у світі, узагальнення наукових розробок, одержаних в Україні і за кордоном;
• виконання найбільш актуальних фундаментальних та прикладних досліджень зі спорту вищих досягнень;
• координація науково-дослідних робіт з фізичної культури і спорту, які виконуються установами, організаціями і закладами, підпорядкованими Мінмолодьспорту України;
• впровадження результатів досліджень у практику підготовки спортсменів вищої кваліфікації;
• організація та координація роботи з науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів збірних команд;
• підготовка та видання наукової, навчально-методичної, науково-популярної літератури;
• розвиток перспективних напрямі наукового міжнародного співробітництва та співробітництва з іншими галузями.
На різних етапах розвитку Інституту працювали та працюють видатні вчені зі спортивної педагогіки, фізіології, медицини, психології, біохімії та інших направлень. Серед них варто згадати, наприклад, О. В. Качоровську, А. З. Колчинську, В. Д. Моногарова, В. М. Платонова, В. С. Міщенко, М. М. Булатову, В. М. Левенця, А. Г. Яценко та інших видатних вчених. Здійснені ними розробки теоретичних і методологічних основ спорту вищих досягнень здобули всесвітнього визнання. Велика заслуга у цьому належить директорам інституту Д. А. Поліщуку (1993 – 1996 рр.). В. С. Міщенку (1997 – 1998 рр.), В. М. Болобану (1998 – 2000 рр.), К. П. Сахновському (2000 – 2003 рр.).
У 2003 р. директором Інституту став Володимир Олексійович Дрюков – фахівець високої кваліфікації – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу із сучасного п’ятиброства, який мав багаторічний досвід практичної та наукової діяльності в галузі фізичної культури і спорту.
В теперішній час в Інституті створено шість наукових лабораторій: діагностики функціонального стану спортсменів; психофізіологічної діагностики; ергогенних чинників у спорті; удосконалення фізичної підготовленості та технічної майстерності спортсменів; поточного та оперативного контролю підготовленості спортсменів збірних команд України; програмування та впровадження результатів наукових досліджень у практику підготовки збірних команд України та відділ науково-організаційної роботи, в яких працює 33 співробітника, з яких 2 доктора наук та 10 кандидатів наук.
Найважливішим напрямом роботи Інституту є науково-методичне забезпечення підготовки збірних команд країни до чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань. Така практична реалізація наукових досліджень має суттєвий позитивний вплив на підготовку спортсменів високої кваліфікації, збагачує тренерів, які працюють зі збірними командами, сприяє досягненню спортивних результатів світового рівня, перемогам українських спортсменів на міжнародних змаганнях, у тому числі й на Олімпійських іграх.
За свою плідну працю співробітники Інституту не раз отримували добрі слова найяскравіших зірок світового та українського спорту та їх тренерів. Серед них Віталій і Володимир Кличко, Яна Клочкова, Валерія Гончарова, Олена Садовнича, Олег Верняєв, Павло Тимощенко, Ольга Харлан та ін.
Сьогодні ДНДІФКС бере найактивнішу участь у системі науково-методичного забезпечення підготовки найсильніших українських спортсменів до Ігор ХХХІІ Олімпіади у Токіо (Японія). Водночас триває інтенсивний пошук нових ефективних форм підготовки найсильніших українських спортсменів, поліпшуються всі основі аспекти цієї роботи.
Тісний зв’язок із практикою, співробітництво зі збірними командами країни з біатлону, фехтуванню, сучасному п’ятиборству, легкої атлетики та інших видах спорту – це те, що насамперед визначає авторитет Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту. Співробітники Інституту завжди в центрі проблем підготовки спортсменів, і це дозволяє коригувати тренувальні навантаження, враховуючі індивідуальні особливості спортсменів, істотно та позитивно впливати на наукові пошуки не тільки інституту, але і всієї науково-спортивної галузі.

Top