Лабораторія ергогенних чинників

Лабораторія ергогенних чинників у спорті

Основні напрями роботи лабораторії

  • біохімічний контроль на різних етапах підготовки спортсменів членів збірних команд України;

  • розробка та дослідження ефективності нових ергогенних засобів для підвищення працездатності спортсменів високого рівня;

  • оцінка та розробка раціонів харчування спортсменів.

До найбільш пріоритетних завдань наукових досліджень лабораторії відносяться:

  • проведення у межах поточного, оперативного та етапного контролю оцінки функціонального стану організму спортсменів членів збірних команд України, що відображає ефективність і раціональність виконуваної індивідуальної тренувальної програми;

  • виявлення реакції організму на фізичні навантаження;

  • спостереження за адаптаційними змінами основних енергетичних систем і функціональною перебудовою організму в процесі тренування;

  • вивчення спрямованості метаболічних процесів шляхом визначення специфічних проміжних продуктів обміну в крові спортсменів;

  • дослідження стану різних ланок антиоксидантної системи спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту різної спрямованості з метою оптимізації тренувального процесу;

  • розробка та впровадження нових засобів діагностики та профілактики перевтоми для своєчасного застосування заходів реабілітації та підвищення працездатності спортсменів високої кваліфікації за допомогою ергогенних засобів;

  • пошук з-поміж факторів харчування ефективних ергогенних засобів відновлення та стимуляції фізичної працездатності;

  • розробка і впровадження у практику підготовки збірних команд України методичних рекомендацій щодо харчування та застосування дозволених ергогенних засобів з метою підвищення ефективності тренувальної і змагальної діяльності спортсменів;

  • аналіз фактичних раціонів харчування спортсменів збірних команд України на навчально-тренувальних зборах та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків;

  • розробка індивідуальних раціонів харчування для представників різних видів спорту з урахуванням періоду річного циклу підготовки, стану здоров`я та особистих вподобань спортсменів;

  • розробка персональних програм харчування для корекції ваги (збільшення м`язевої маси або зменшення жирової маси тіла).

Співробітники лабораторії постійно виїжджають на навчально-тренувальні збори зі збірними командами України, де здійснюють контроль підготовки провідних спортсменів країни до чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань. Практична діяльність лабораторії поєднується з науково-методичною роботою. Надається консультативна допомога тренерам і лікарям команд з метою корекції тренувального процесу і відновлення спортсменів.

Лабораторія плідно працює з федераціями легкої атлетики, академічного веслування, сучасного п’ятиборства, фехтування, триатлону, біатлону, футболу тощо.

У лабораторії ергогенних чинників у спорті ДНДІФКС на сьогоднішній день для проведення етапних комплексних обстежень, поточного і оперативного контролю, оцінки змагальної діяльності використовуються широкий спектр біохімічних маркерів у крові, які визначаються за допомогою портативних фотометрів LР – 400, 420 фірми «Dr. Lange» (Німеччина), варіофотометра фірми «Diaglobal GMBH» (Німеччина), портативних аналізаторів лактату Lactate SCOUT (США), Lactate Pro (США), стаціонарного напівавтоматичного біохімічного аналізатора «Humalyzer 2000», автоматичного біохімічного, імуноферментного аналізатора «ChemWell Awareness Technology Inc» (США), а також визначення основних гематологічних показників крові (загальний аналіз крові) з використанням автоматичного гематологічного аналізатора «PСЕ-210» (Японія).

Композиційний склад тіла спортсменів визначається методом імпедансометрії на професійних вагах-аналізаторах складу тіла Tanita BC-545 (Японія).