Напрями роботи

 

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (ДНДІФКС) є головною науково-дослідною установою галузевого профілю. Головними статутними завданнями Інституту є: виконання актуальних прикладних досліджень зі спорту вищих досягнень та фізичного виховання різних вікових груп населення; впровадження результатів наукових досліджень у практику підготовки спортсменів вищої кваліфікації та фізкультурно-оздоровчу роботу з населенням; організація та координація роботи з науково-методичного забезпечення (НМЗ) підготовки спортсменів збірних команд України до найважливіших міжнародних змагань; підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів; підготовка та видання науково-методичної літератури; наукове співробітництво з організаціями і установами інших галузей тощо. Статутні завдання інституту в основному виконуються.

Напрями діяльності:

  • проведення у межах поточного, оперативного та етапного контролю оцінки функціонального стану організму спортсменів, що відображає ефективність і раціональність виконуваної індивідуальної тренувальної програми;

  • розробка рекомендацій щодо індивідуалізації системи підготовки;

  • визначення порогових зон тренувальних навантажень;

  • виявлення реакції організму на фізичні навантаження;

  • спостереження за адаптаційними змінами основних енергетичних систем і функціональною перебудовою організму в процесі тренування;

  • дослідження спрямованості метаболічних процесів шляхом визначення специфічних проміжних продуктів обміну в крові спортсменів;

  • дослідження стану різних ланок антиоксидантної системи спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту різної спрямованості з метою оптимізації тренувального процесу;

  • розробка та впровадження нових засобів діагностики та профілактики перетренованості для своєчасного застосування заходів реабілітації та підвищення працездатності спортсменів високої кваліфікації за допомогою ергогенних засобів;

  • пошук з-поміж факторів харчування ефективних ергогенних засобів відновлення та стимуляції фізичної працездатності;

  • розробка і впровадження у практику підготовки спортсменів методичних рекомендацій щодо харчування та застосування дозволених ергогенних засобів з метою підвищення ефективності тренувальної і змагальної діяльності спортсменів;

  • аналіз фактичних раціонів харчування спортсменів на навчально-тренувальних зборах та розробка рекомендацій по усуненню виявлених недоліків;

  • розробка індивідуальних раціонів харчування для представників різних видів спорту з урахуванням періоду річного циклу підготовки, стану здоров`я та особистих вподобань спортсменів;

  • розробка персональних програм харчування для корекції ваги (збільшення м`язевої маси або зменшення жирової маси тіла).