Редколегія

Науково-теоретичний журнал «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту»

видається Державним науково-дослідним інститутом фізичної культури і спорту з 2003 року

Засновниками журналу є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту,

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

 

Журнал затверджено ВАК України (галузь: фізичне виховання і спорт).

 

Постанова президії ВАК України від 14.04.10, № 1-05/3

Реєстраційний номер КВ 8283 від 29.12.2003.

Головний редактор:

Дрюков В.О.        доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Заступник головного редактора:

Майданюк О.В.    кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Редакційна колегія:

Дутчак М.В. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Заневський І.П. доктор технічних наук, професор
Колосов А.Б. кандидат психологічних наук
Коробейніков Г.В. доктор біологічних наук, професор
Лизогуб В.С. доктор біологічних наук, професор
Лісенчук Г.А. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Максименко Г.М. доктор педагогічних наук, професор
Мицкан Б.М. доктор біологічних наук, професор
Мулик В.В. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Олійник С.А. доктор біологічних наук, професор
Павленко Ю.О. кандидат педагогічних наук, доцент
Петровська Т.В. кандидат педагогічних наук, доцент
Пятков В.Т. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Шкребтій Ю.М. доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Ященко А.Г. доктор медичних наук, професор

Журнал призначений для наукових співробітників, викладачів фізичного виховання, лікарів, докторантів, аспірантів, тренерів, спортсменів