Лабораторія поточного та оперативного контролю підготовленості спортсменів

Лабораторія поточного та оперативного контролю підготовленості спортсменів

Основні напрями діяльності Лабораторії:
       діагностика процесів та станів спортсменів внаслідок залишкового тренувального ефекту від навантажень у тренувальних та змагальних мікроциклах;
        проведення оцінки процесів та станів спортсменів внаслідок термінових тренувальних ефектів у процесі тренувальних занять та змагань;
       розробка рекомендацій щодо корекції структури тренувального процесу у мікро- та мезоциклах, оптимізації змагальної діяльності;
       надання інформації щодо оптимізації змісту тренувальних занять, ефективності змагальних дій;
       здійснення корекції функціонального стану організму та психіки спортсменів з використанням психофізіологічних та фізіотерапевтичних відновлювальних процедур;
       впровадження програм діагностики та корекції функціонального стану організму та психіки спортсменів з використанням засобів поточного та оперативного контролю, фізіотерапевтичних відновлювальних процедур;
       надання консультацій тренерам, спортсменам з питань поточного та оперативного управління тренувальною та змагальною діяльністю.