Тестування.

Тестування юнацької збірної з веслування на байдарках і каное.

Тестування

Тестування чоловічої олімпійської команди з веслування академічного.

Оголошення результатів виборів

15 січня 2019 року відбулися збори наукових працівників Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту з обрання директора Інституту. Збори
проведені на виконання наказу Міністерства молоді та спорту України «Про оголошення
конкурсу на зайняття посади директора Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту № 4989 від 26.10.2018 р. За двомісячний термін була подана
кандидатура заступника директора з науково-дослідної роботи Майданюк Олени
Вікторівни.
Згідно оприлюдненого Протоколу засідання виборчої комісії про результати
таємного голосування з обрання директора Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту більшістю голосів підтримано кандидатуру Олени Вікторівни
Майданюк.
Довіру новообраному директору виявили 16 наукових працівників з наявних 17.

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
ПОВІДОМЛЯЄ,
що збори наукових працівників Інституту
з обрання претендента на посаду директора Інституту відбудуться  
15 січня 2019 року об 11 годині
за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 19, корпус Б, каб. 305

Кандидатура претендента на посаду директора Інституту буде визначена
за результатами голосування присутніх на зборах штатних наукових працівників Інституту.

Інформація про результати виборів, у визначений законодавством термін,
буде офіційно оприлюднена.

Організаційний комітет

Програма кандидата

Програма кандидата на посаду директора
Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту
Майданюк Олени Вікторівни

Мета програми – презентація власного бачення стратегії та шляхів зміцнення Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту як головної наукової установи галузі фізичної культури і спорту та способів забезпечення ефективного функціонування установи в сучасних умовах загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені.
Стратегія розвитку Інституту пов’язана з його основною ціллю – підвищення конкурентоздатності вітчизняних спортсменів на міжнародних змаганнях та основними напрямами його діяльності: здійснення найбільш актуальних наукових досліджень та впровадження їх основних результатів у систему підготовки спортсменів України; наукове супроводження підготовки вітчизняних спортсменів до головних міжнародних змагань.
Збереження та посилення позиції Інституту, як головної наукової установи галузі фізичної культури і спорту шляхом ефективного використання наукового, науково-методичного та кадрового потенціалу, створення високоякісного наукового продукту, що буде конкурентоздатним як в Україні, так і за її межами є основним стратегічним завданням наукової установи.

На моє переконання, керівництво Інститутом має ґрунтуватись на таких засадах:
– збереження та примноження наукових досягнень Інституту, розвиток і розширення напрямків наукових досліджень, планування нових перспективних напрямків;
– розвиток міжнародного наукового співробітництва;
– забезпечення гідного рівня оплати праці в Інституті, залучення додаткових джерел фінансового забезпечення науково-дослідної роботи в Інституті, у тому числі програм цільового фінансування, грантів, фінансування на госпдоговірних засадах тощо;
– наукове зростання молодих вчених;
– модернізація й розширення матеріально-технічної бази Інституту; створення гідних умов праці;
– прозорість діяльності керівництва та адміністрації, колегіальність прийняття управлінських рішень;
– розширення участі науковців Інституту у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах за рахунок Інституту;
– сприянні науковцям в опублікуванні їх праць у провідних зарубіжних виданнях.

Наукова діяльність. Інститут має зосередитись на таких напрямах:
– ефективне використання та зміцнення наукового та матеріально-технічного потенціалу;
– зосередження на найбільш актуальних фундаментальних та прикладних дослідженнях галузі, результати яких мають практичне значення для підготовки спортсменів штатних національних команд;
– орієнтування наукової діяльності на створення конкурентоспроможних наукових продуктів,
– міжнародне співробітництво з провідними науковими установами.

Кадрова політика. Плідна діяльність організації може ґрунтуватись на умовах ефективної командної роботи. Чітке визначення цілей, раціональне планування, якісне та професійне виконання запланованих задач є складовими для досягнення амбітних цілей. Досягнення Інституту є результатом щоденної кропіткої діяльності усіх науковців і спеціалістів.
Кадрова політика, на моє власне переконання, має ґрунтуватись на таких засадах:
– створення умов для наукового та професійного зростання Інституту;
– заохочення та стимулювання наукових співробітників до творчої наукової діяльності;
– пошук можливостей для ефективної взаємодії з науковими установами, провідними науковцями спортивної та інших галузей;
– створення умов та стимулювання участі у міжнародних наукових конференціях, конгресах та семінарах;
– стимулювання публікацій кращих робіт у міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Адміністративна робота. Принципами адміністративної роботи мають бути:
– чітке формулювання цілей;
– стратегічне планування;
– відкритість та прозорість;
– вимогливість;
– звітність;
– відповідальність;
– доброзичливість.

Шановні колеги! У програмі визначено ті напрями та завдання, які потрібно виконати і які ми спроможні реалізувати, за умов участі всіх співробітників Інституту. Сподіваюсь на вашу підтримку задля досягнення високого рівня наукової роботи Інституту, як провідної наукової установи спортивної галузі України.

Олена Майданюк

Тестування жіночої та чоловічої олімпійської команд з веслування академічного

 

Методички

Для вашої уваги нові методичні видання

ТВОЯ ПЕРША ОЛІМПІАДА-Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В. 2018

Методичка акліматизація Ріо – Майданюк О. В.

Методичка акліматизація Пхенчхан -Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В.,Марунчак І. А.,2018
 

Top