ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
ПОВІДОМЛЯЄ,
що збори наукових працівників Інституту
з обрання претендента на посаду директора Інституту відбудуться  
15 січня 2019 року об 11 годині
за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 19, корпус Б, каб. 305

Кандидатура претендента на посаду директора Інституту буде визначена
за результатами голосування присутніх на зборах штатних наукових працівників Інституту.

Інформація про результати виборів, у визначений законодавством термін,
буде офіційно оприлюднена.

Організаційний комітет

Програма кандидата

Програма кандидата на посаду директора
Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту
Майданюк Олени Вікторівни

Мета програми – презентація власного бачення стратегії та шляхів зміцнення Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту як головної наукової установи галузі фізичної культури і спорту та способів забезпечення ефективного функціонування установи в сучасних умовах загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені.
Стратегія розвитку Інституту пов’язана з його основною ціллю – підвищення конкурентоздатності вітчизняних спортсменів на міжнародних змаганнях та основними напрямами його діяльності: здійснення найбільш актуальних наукових досліджень та впровадження їх основних результатів у систему підготовки спортсменів України; наукове супроводження підготовки вітчизняних спортсменів до головних міжнародних змагань.
Збереження та посилення позиції Інституту, як головної наукової установи галузі фізичної культури і спорту шляхом ефективного використання наукового, науково-методичного та кадрового потенціалу, створення високоякісного наукового продукту, що буде конкурентоздатним як в Україні, так і за її межами є основним стратегічним завданням наукової установи.

На моє переконання, керівництво Інститутом має ґрунтуватись на таких засадах:
– збереження та примноження наукових досягнень Інституту, розвиток і розширення напрямків наукових досліджень, планування нових перспективних напрямків;
– розвиток міжнародного наукового співробітництва;
– забезпечення гідного рівня оплати праці в Інституті, залучення додаткових джерел фінансового забезпечення науково-дослідної роботи в Інституті, у тому числі програм цільового фінансування, грантів, фінансування на госпдоговірних засадах тощо;
– наукове зростання молодих вчених;
– модернізація й розширення матеріально-технічної бази Інституту; створення гідних умов праці;
– прозорість діяльності керівництва та адміністрації, колегіальність прийняття управлінських рішень;
– розширення участі науковців Інституту у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах за рахунок Інституту;
– сприянні науковцям в опублікуванні їх праць у провідних зарубіжних виданнях.

Наукова діяльність. Інститут має зосередитись на таких напрямах:
– ефективне використання та зміцнення наукового та матеріально-технічного потенціалу;
– зосередження на найбільш актуальних фундаментальних та прикладних дослідженнях галузі, результати яких мають практичне значення для підготовки спортсменів штатних національних команд;
– орієнтування наукової діяльності на створення конкурентоспроможних наукових продуктів,
– міжнародне співробітництво з провідними науковими установами.

Кадрова політика. Плідна діяльність організації може ґрунтуватись на умовах ефективної командної роботи. Чітке визначення цілей, раціональне планування, якісне та професійне виконання запланованих задач є складовими для досягнення амбітних цілей. Досягнення Інституту є результатом щоденної кропіткої діяльності усіх науковців і спеціалістів.
Кадрова політика, на моє власне переконання, має ґрунтуватись на таких засадах:
– створення умов для наукового та професійного зростання Інституту;
– заохочення та стимулювання наукових співробітників до творчої наукової діяльності;
– пошук можливостей для ефективної взаємодії з науковими установами, провідними науковцями спортивної та інших галузей;
– створення умов та стимулювання участі у міжнародних наукових конференціях, конгресах та семінарах;
– стимулювання публікацій кращих робіт у міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

Адміністративна робота. Принципами адміністративної роботи мають бути:
– чітке формулювання цілей;
– стратегічне планування;
– відкритість та прозорість;
– вимогливість;
– звітність;
– відповідальність;
– доброзичливість.

Шановні колеги! У програмі визначено ті напрями та завдання, які потрібно виконати і які ми спроможні реалізувати, за умов участі всіх співробітників Інституту. Сподіваюсь на вашу підтримку задля досягнення високого рівня наукової роботи Інституту, як провідної наукової установи спортивної галузі України.

Олена Майданюк

Тестування жіночої та чоловічої олімпійської команд з веслування академічного

 

Методички

Для вашої уваги нові методичні видання

ТВОЯ ПЕРША ОЛІМПІАДА-Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В. 2018

Методичка акліматизація Ріо – Майданюк О. В.

Методичка акліматизація Пхенчхан -Майданюк О. В.,Вдовенко Н. В.,Марунчак І. А.,2018
 

Конкурс

Наказом міністра Молоді та спорту України № 4989 від 26 жовтня 2018 року оголошено конкурс на зайняття посади директора Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту.

1. Вимоги до претендентів:

– вільне володіння державною мовою;

– наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років;

додаткові вимоги:

– досвід роботи у сфері фізичної культури та спорту;

– наявність наукових статей у фахових наукометричних виданнях;

– досвід управління науковим колективом.

2. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає до Мінмолодьспорту такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника уповноваженого органу управління, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

– автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

– довідку про наявність або відсутність судимості;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки;

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Особа, яка перемогла у конкурсі на зайняття посади директора Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, надає Мінмолодьспорту для ознайомлення оригінали зазначених документів.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 613. Телефон для довідок: 289-04-34.

 

Тестування чоловічої олімпійської команди з біатлону

Літо 2018.

 

Тестування жіночої олімпійської команди з біатлону 2018

 

Влітку на відпочинок не має часу. Всі тренуються та тестуються для підтведження покращення своїх результатів.

Top