Тестирование, бадминтон.

Тестирование функциональных возможностей сборной команды по бадминтону перед чемпионатом Европы.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 Науково-теоретичний журнал, 2017, випуск 38, № 1
І НАУКОВИЙ НАПРЯМ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
Юрій Павленко, Олександр Дрюков,
Володимир Дрюков, Володимир Будь,
Віталій Глєбов, Наталія Поліщук
Аналіз виступу збірних команд України у пріоритетних видах спорту на чемпіонатах світу та Європи у 2017 р. та основні напрями вдосконалення олімпійської підготовки українських спортсменів

IІ НАУКОВИЙ НАПРЯМ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
Наталія Вдовенко, Анна Гусарова,
Ганна Осипенко, Галина Сєногонова.
Дослідження антиоксидантної здатності функціональної композиції та її складових у модельній системі “жовтковий ліпопротеїд – Fe2+” in vitro

Олена Майданюк, Наталія Вдовенко,
Ігор Марунчак, Санія Шарафутдінова,
Лариса Колодяжна, Наталія Поліщук,
Леонід Матата
Закономірності акліматизації кваліфікованих спортсменів при зміні часових поясів у східному напрямку

Анатолій Павлік, Станіслав Дрюков,
Лариса Колодяжна, Наталія Поліщук,
Наталія Панюшкіна
Функціональні прояви системи дихання та кровообігу кваліфікованих спортсменів упродовж виконання фізичного навантаження
(Повідомлення ІІ)

IІІ НАУКОВИЙ НАПРЯМ
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
Андрій Колосов
Психічна активність спортсменів збірних команд України в процесі спортивної підготовки

Галина Россоха
Психофізіологічні особливості спортсменів різних видів спорту

Тестування футбол

Тестування функціональних резервів футболістів ФК “Маріуполь”

Тестування функціональних резервів півзахисника ФК “Маріуполь” Тотовицького Андрія.

Величні кумири біатлону

Тестування триатлоністів

Софія Прийма  триатлон. Момент тестування VO2 max

та Новіков Кирил.

Тестування збірної команди п’ятиборців

Конкурс

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • завідувача лабораторій;

  • провідного наукового співробітника наукової лабораторії;

  • головного наукового співробітника наукової лабораторій.

Претендент на посаду завідувача лабораторії, головного та провідного наукового співробітника повинен мати науковий ступінь доктора наук за фахом та вчене звання, наявність наукових публікацій у фахових виданнях за спеціальністю олімпійський та професійний спорт, досвід роботи у комплексних наукових групах збірних команд України та стаж наукової роботи не менше 10 років.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання фундаментальних та прикладних наукових робіт; володіння сучасними науковими методами досліджень, володіння іноземною мовою на рівні В2.

Після оголошення конкурсу претендент на вакантну посаду наукового працівника подає до Вченого секретаря документи для участі в конкурсі:

  • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч на ім’я директора з відміткою про реєстрацію в канцелярії;

  • особовий листок з обліку кадрів (претендент, який не працює у ДНДІФКС);

  • автобіографію (претендент, який не працює у ДНДІФКС);

  • дипломи про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестати про вчене звання (претендент, який не працює у ДНДІФКС);

  • список наукових праць (претендент, який не працює у ДНДІФКС – повний; для претендентів, які працюють у ДНДІФКС – наукові праці, видані за попередній строк роботи);

  • копію трудової книжки (претендент, який не працює у ДНДІФКС).

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому.

Ознайомитися з вимогами до вакантних посад і подати заяву та документи можна за адресою:

Заяви та документи на конкурс приймаються протягом місяця від дня опублікування оголошення про конкурс за адресою:

м. Київ, Столичне шосе, 19

телефон кадрової служби: 259-21-29.

Top